gastenboek

15 berichten, 2 pagina's 
26-02-2017
Geplaatst door:
Beleid hoogrisicohonden

Graag willen wij reageren op uw voorstel met betrekking tot beleid ten aanzien van zogenaamde hoogrisicohonden. Met verbazing hebben wij gekeken naar de personen zijnde de geest achter dit voorstel. In tegenstelling tot wat onze verwachting deed vermoeden gaat het hier niet om de eerste de beste personen, echter om diverse mensen met een professionele achtergrond bij wie je verstand van zaken zou mogen veronderstellen. Derhalve stuit ons de uitkomst des te meer tegen de borst. Ons inziens betreft het voorstel een opsomming van maatregelen welke zowel generaliserend als stigmatiserend zijn en bovendien in het doel welk ze beogen aan iedere vorm van ethiek voorbijgaan met de zogenaamde " One strike out" - maatregel. Wij delen de visie dat wanneer een hond gevaarlijk gedrag vertoont er maatregelen getroffen dienen te worden om de kans op schade zoveel mogelijk te beperken en indien reeds een beet plaatsvond de recidiefkans zo gering mogelijk te maken. Niettemin zijn wij er stellig van overtuigd dat er een betere invulling gegeven kan worden aan de wijze waarop dit dient te geschieden dan dat nu geopperd wordt door u. Al met al een teleurstellende uitkomst, waarvan we hopen dat de politiek ze niet al te serieus zal nemen.

26-02-2017
Geplaatst door:
Bijtgrage honden

Belachelijk wat jullie voorstellen ik heb dus ook geen hoge pet van jullie op en by the way Onze Martin Gaus geeft nu ook toe , dat hij het in 'T verleden ook verkeerd had gedaan. Dus weet wat je zegt !!
Stelletje mafkezen bij elkaar.

26-02-2017
Geplaatst door:
Bijtgrage honden

Zouden jullie niet eens keer beginnen bij grootste probleem?
De honden die overal loslopen waar aanlijnplicht geldt ?

26-02-2017
Geplaatst door:
bijtgrage honden

Ik zou het graag zien dat als jullie een lijst opstellen dat jullie kijken naar alle honden want mijn kinderen zijn gebeten door kleine honden en niet door grote honden die geven meer problemen... het probleem is vaak ook neit de hond maar de baas en ik denk dat daar naar gekeken moet worden dat is veel belangrijker, daarnaast is het verschil dat een beet van een kleine hond niet zo "heftig"is als een grote hond terwijl die beten vele malen vaker voorkomen. Ik ben het er ook niet mee eens als jullie een muilkorf inzetten want als die hond zelf wordt aangevallen door een andere hond kan hij zichzelf niet verdedigen en krijg je meer agressie... dit is geen goede oplossing.... ga eens kijken naar andere oplossingen en dan bedoel ik naar de baasjes zelf die zijn vaak de veroorzakers van agressieve honden of ze nu klein of groot zijn zorg dat ze cursussen gaan volgen en zorg dat er meer en sneller ingegrepen kan worden deze oplossingen zijn niet goede oplossingen

26-02-2017
Geplaatst door:
Bijtgrage honden

Uw rapport is ongefundeerd. Rassen classificeren als hr op basis van wat ze kunnen is pure discriminatie. Kijk wat ze doen, niet wat ze kunnen. Er staan hondenrassen op waarmee 1 bijtincident is gemeld. Elke onderbouwing ontbreekt. Mijn dochter is gebeten door een boomer, die zie ik er niet op staan. Mijn hond wordt regelmatig aangevallen door jack russels en chihuahua's. Omdt hij weet dat hij de meerdere is, heeft hij ze nog nooit iets gedaan, alleen gewaarschuwd. Als zij aan de gang blijven, is hij het een keer zat. Is mijn hond dan de hr hond en krijgt hij een spuitje? De omgekeerde wereld toch? Pak die kleine hondjes aan die uitdagen en niet opgevoed worden. Iedereen met een grote sterke hond is zich bewust van wat ze wat ze aan de lijn hebben. Ga eens praten met bekwame mensen en onderzoek de bijtincidenten. Daarna kunt u een gefundeerd en goed onderbouwd advies krijgen

26-02-2017
Geplaatst door:
Bijt onzin

Waarom worden onze honden heb zelf een bordeaux dog negatief neer gezet die van mij is gebeten door kleine honden tot bloedens toe wordt niks over gezegd maar als die van mij zou bijten wat gelukkig nooit gebeurd is zijn het zeer gevaarlijke honden dus als jullie een lijn willen trekken geef die kleine honden ook verplicht cursus eens kijken als die zakken hoeveel er met een muilkorf rond lopen 👿

25-02-2017
Geplaatst door:
Eerdere reacties

Het lijkt mij dat jullie de reacties op jullie voornemen voor bijtgrage honden niet aanstaan!

Waar is mijn reactie van 23 februari 2017? En de reacties van de andere mensen???

Censuur?? Zou graag een reactie van u ontvangen.

24-02-2017
Geplaatst door:
Advies zgn Hoog risico honden

Zojuist heb ook ik met verbazing kennis genomen van de totale waanzin tav van uw advies mbt zogenaamde hoogrisicohonden.
De zeer dieronvriendelijke maatregelen die u voorstelt zijn in conflict met het dierwelzijn. Vooroordelend, discriminerend en kortzichtig zonder dat het probleem daadwerkelijk aangepakt wordt. Duidelijk opgesteld door onbekwame, kortzichtige mensen die eens zouden moeten bedenken hoe het zou zijn als we mensen ook zo op uiterlijk of ras zouden veroordelen en zouden muilkorven. Heel benieuwd wat de groter gebouwde mensen daarvan zouden vinden (vaak hele lieve, stabiele en zorgzame persoonlijkheden). Een tweede drama ala RAD, leren jullie nu echt niet van je eigen fouten?
Ik heb zelf een zeer rustige Amerikaanse Stafford, al eens aangevallen en gebeten door een labrador, een keeshond en een golden retriever maar heeft nog nooit iets terug gedaan. Hij is er zelf voorzichtig door geworden als een hond ook maar enige agressie toont loopt hij er met grote boog omheen. Heb ik die beten gemeld bij de politie? Ja wel getracht maar 'mevrouw daar kunnen we niet veel mee' . Dus welke statistieken willen jullie gebruiken, als jullie je al op gegevens willen baseren? Compleet scheve, incomplete databases. Omdat als een labrador bijt, iedereen denk ach hij zal bang zijn geweest. Maar als een gespierde hond bijt dan staat het op de voorpagina. Zijn jullie nu echt zo makkelijk te misleiden?

Ik voel plaatsvervangende schaamte dat jullie in staat zijn met zo'n slecht onderbouwd advies komen waarbij alleen maar honden die het al moeilijk hebben, nog meer de dupe zullen worden.
Uiterlijke kenmerken leidend laten zijn bij of en hoe een levend wezen mag bestaan. Wat een schande. Ik vraag me af hoe jullie er uit zien???
Ga jullie schamen en durf het lef te hebben om terug te gaan naar de tekentafel en op basis van degelijk onderzoek met adviezen te komen die niet de gevolgen maar de oorzaken aanpakken op een constructieve wijze.
En laat jullie eerst eens degelijk informeren en niet misleiden.
Dan creëren jullie wellicht ook meer draagvlak voor een mogelijk toekomstig Degelijk advies, zodat daar een positief beleid uit kan komen met constructieve effecten.

24-02-2017
Geplaatst door:
Gevaarlijke honden

Ik heb net jullie advies gelezen over "gevaarlijke honden".
Deze zin ving toch wel mijn aandacht: "De problematiek rondom hondenbeten is niet nieuw maar adequate gegevens over omvang, oorzaak en context ontbreken."

Jullie beschikken dus over geen gegevens over hondenbeten, laat staan dat jullie gegevens hebben over incidenten per ras, op welke basis hebben jullie dan die lijst van gevaarlijke rassen opgesteld? Louter op buikgevoel dus blijkbaar. Een ras bijvoorbeeld als de boxer die in alle vakbladen omschreven wordt als zeer kindvriendelijk, die staat blijkbaar op die lijst....
Over oorzaak of context van bijtincidenten weten jullie ook niets blijkbaar, hoe kun je dan gepaste maatregelen nemen? Gewoon hele rassen gaan viseren omdat jullie onbekwaam zijn om de oorzaak te vinden.... tja, dat is wel heel triestig. In de 1e plaats voor die duizenden honden die doodbraaf zijn en nog geen vlieg kwaad zouden doen....

Ik zou zeggen, doe eerst jullie huiswerk. Breng het probleem in kaart, kijk welke rassen problematisch zijn, kijk wat de oorzaak daarvan is, onderzoek eerst of het ras of dat de opvoeding van de hond de oorzaak is van het bijtincident.... doe dat allemaal en kom dan met gepaste maatregelen.... maar begin geen heksenjacht op je gevoel zonder dat je iets weet.

24-02-2017
Geplaatst door:
Gevaarlijke honden

Ik heb net jullie advies gelezen over "gevaarlijke honden".
Deze zin ving toch wel mijn aandacht: "De problematiek rondom hondenbeten is niet nieuw maar adequate gegevens over omvang, oorzaak en context ontbreken."

Jullie beschikken dus over geen gegevens over hondenbeten, laat staan dat jullie gegevens hebben over incidenten per ras, op welke basis hebben jullie dan die lijst van gevaarlijke rassen opgesteld? Louter op buikgevoel dus blijkbaar. Een ras bijvoorbeeld als de boxer die in alle vakbladen omschreven wordt als zeer kindvriendelijk, die staat blijkbaar op die lijst....
Over oorzaak of context van bijtincidenten weten jullie ook niets blijkbaar, hoe kun je dan gepaste maatregelen nemen? Gewoon hele rassen gaan viseren omdat jullie onbekwaam zijn om de oorzaak te vinden.... tja, dat is wel heel triestig. In de 1e plaats voor die duizenden honden die doodbraaf zijn en nog geen vlieg kwaad zouden doen....

Ik zou zeggen, doe eerst jullie huiswerk. Breng het probleem in kaart, kijk welke rassen problematisch zijn, kijk wat de oorzaak daarvan is, onderzoek eerst of het ras of dat de opvoeding van de hond de oorzaak is van het bijtincident.... doe dat allemaal en kom dan met gepaste maatregelen.... maar begin geen heksenjacht op je gevoel zonder dat je iets weet.