2010

Fokkerij & Voortplantingstechnieken

De belangenafweging in de fokkerij en bij het gebruik van voortplantingstechnieken moet op een gestructureerde en transparante manier plaatsvinden. De Raad heeft daarvoor een Afwegingsmodel voor Fokkerij en Voortplantingstechnieken ontwikkeld. Verder doet de Raad in deze zienswijze dertien aanbevelingen voor fokkers, kopers en de overheid.

Fokkerij & Voortplantingstechnieken, Engelse vertaling.

Breeding & Reproductive Technologies, English translation.

Agenda voor het Dierbeleid

Op basis van de maatschappelijke veranderingen in het denken over dieren heeft de Raad zeven dierenvraagstukken geagendeerd voor de komende kabinetsperiode. De Raad constateert tevens dat deze diervraagstukken terug te voeren zijn op drie fundamentele, ethische vraagstukken.

Agenda voor het Dierbeleid, Engelse vertaling.

Moral Issues and Public Policy on Animals, English translation.

Naar aanleiding van de Agenda voor het Dierbeleid heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een verkenning naar de maatschappelijke opvattingen over (het omgaan met) dieren laten uitvoeren. Deze Trendanalyse Denken over Dieren werd op 7 juni 2012 openbaar gemaakt.

Naar aanleiding van de Agenda voor het Dierbeleid heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een verkenning naar de rechtvaardiging voor het houden van dieren laten uitvoeren. Het eindrapport van deze verkenning en het bijbehorende essay zijn op 11 juli 2012 openbaar gemaakt.