2009

Verantwoord Houden

Wie is verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van gehouden dieren in Nederland? De Raad concludeert dat de dierhouder eerstverantwoordelijke is voor het welzijn, inclusief de gezondheid, van zijn dier. De overheid is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van leven van dieren in Nederland en heeft daartoe een ordenende, beschermende en bevorderende rol.

Dit rapport vormt de gids voor de duiding van de rollen en verantwoordelijkheden van allen die bij de dierhouderij in Nederland betrokken zijn. De Raad beschrijft tevens hoe dierenwelzijn anno 2009 gedefinieerd zou moeten worden en op welke wijze een 'goed dierenwelzijn' bereikt kan worden. 

Verantwoord Houden, Engelse vertaling.

Responsible Animal Keeping, English translation.

Zichtbaar beter. De rol van de dierenarts voor het algemeen belang

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vroeg de Raad te kijken naar de onafhankelijke positie van de dierenarts en zijn rol voor het algemeen belang.

Een dierenarts maakt niet alleen zieke dieren beter. Dierenartsen hebben ook een belangrijke rol bij het bewaken van dierenwelzijn, voedselveiligheid en volksgezondheid. Dit zijn taken in het algemeen belang; het gaat om het bewaken van veiligheden, normen en waarden die in de maatschappij belangrijk gevonden worden.

De volgende specifieke vragen kwamen hierbij aan de orde:
Hoe kan de rol van de dierenarts voor het algemeen belang versterkt worden? De dierenarts dient onafhankelijk te zijn om een autoriteit te kunnen zijn; welke partijen moeten welke middelen inzetten om die onafhankelijkheid te kunnen borgen?

Zichtbaar beter. De rol van de dierenarts voor het algemeen belang, Engelse vertaling.

Visibly better, English translation.