2003

Dierziektebeleid met draagvlak de bestrijding van zeer besmettelijke dierziekten; deel 1

Deze gezamenlijke uitgave van de Raad voor Dierenaangelegenheden en de Raad voor het Landelijk Gebied gaat in op het maatschappelijk draagvlak voor het beleid aangaande de bestijding van zeer besmettelijke dierziekten (Lijst A ziekten). De aanleiding daarvoor werd gevormd door drie grote uitbraken van varkenspest (KVP), mond- en klauwzeer (MKZ) en vogelpest (AI).

Negatief- en positieflijst voor zoogdieren en vogels ter invulling van Art. 33 van de GWWD.

In dit advies geeft de Raad voor Dierenaangelegenheden aan welke zoogdier- en vogelsoorten al dan niet gehouden kunnen worden conform door de Raad opgestelde criteria.

Het doden van drachtige grote landbouwhuisdieren

Naar aanleiding van recente grote dierziekte-uitbraken (o.a. mond- en klauwzeer) onderzocht de Raad voor Dierenaangelegenheden of er verbeteringen in de dodingsmethoden van drachtige grote huisdieren mogelijk zijn.

Criteria voor dodingsmethoden voor paling en meerval

Het doden van vissen is niet wettelijk geregeld. Deze leemte in de wetgeving dient te worden ingevuld omdat vissen net als andere gewervelde dieren pijn, angst en stress kennen. De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft daarom criteria, waaraan het doden van paling en meerval zou moeten voldoen opgesteld.

Zorgen voor je paard

In de brochure “Zorgen voor je paard” staat wat er bij het hebben en verzorgen van een paard komt kijken. De brochure is bedoeld voor mensen die voor het eerst voor een paard gaan zorgen. De brochure is gebaseerd op het wetenschappelijke rapport “Mogelijke dierenwelzijnproblemen in de paardenhouderij” (RDA 2003/03).

Mogelijke dierenwelzijnproblemen in de paardenhouderij

Dit rapport is in opdracht van de Raad voor Dierenaangelegenheden opgesteld door ID-Lelystad en Praktijkonderzoek Veehouderij. Het betreft een literatuurstudie naar het voorkomen van welzijnsproblemen in de niet-professionele paardenhouderij.
De inventarisatie richt zich voornamelijk op mogelijke welzijnsproblemen die samenhangen met de huisvesting, de verzorging, de basistraining, het transport en het gebruik van paarden. Welzijnrisico’s worden geïdentificeerd en kennisleemtes worden aangegeven.

Wet- en regelgeving omtrent hobbydieren

De Raad heeft geïnventariseerd welke Europese, en in het bijzonder Nederlandse, wet- en regelgeving voor hobbydieren en hobbydierhouders relevant is.

Wet- en regelgeving omtrent hobbydieren

Bijlagen bij de wet- en regelgeving omtrent hobbydieren.

Hobbydieren en de bestrijding van aangifteplichtige dierziekten

Dit advies bracht de Raad uit op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar aanleiding van de problematiek rondom de hobbymatig gehouden dieren tijdens de MKZ-crisis.