De Raad

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) bespreekt op verzoek van de minister en staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) en ook op eigen initiatief complexe vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en dierethiek.

  

De Raad bestaat uit bijna veertig deskundigen: ongeveer twintig wetenschappelijke experts en ongeveer twintig praktijkdeskundigen. Alle raadsleden zijn lid op persoonlijke titel, zonder last of ruggespraak. Meer informatie over de raadsleden vindt u op de pagina Samenstelling.

 

Na bespreking in de Raad wordt een zgn. zienswijze over een bepaald vraagstuk uitgebracht. Alle zienswijzen van de Raad worden openbaar gemaakt, o.a. door publicatie op deze website. Alle zienswijzen die de Raad sinds 1995 heeft uitgebracht vindt u op de pagina Publicaties.