2015

Zienswijze Verantwoord Honden Houden

Zienswijze Verantwoord Honden Houden

Paal en perk aan onaanvaardbaar gedrag van honden en hun houders

 

De zienswijze onderstreept de primaire verant­woordelijkheid van de eigenaar met betrekking tot bijtincidenten. De maatschappelijke veiligheid moet echter altijd vooropstaan. Nemen de houders hun verantwoordelijkheid niet, dan gaat dat uiteindelijke niet alleen ten koste van de gebetene, maar altijd ook van de bijtende hond.

 

In de nazomer van 2013 werd de zienswijze Verantwoord Honden Houden gepubliceerd. Bijgaande de bijbehorende samenvatting van die zienswijze.

 

Download hier de samenvatting: Publieksamenvatting-Verantwoord-Honden-Houden-web.pdf

 

De volledige zienswijze kunt u hier bekijken: RDA_2013_02_Verantwoord-Honden-Houden.pdf

Zienswijze Zichtbaar Veranderd;
Biotechnologie en het Tenstoonstellen van Dieren

Zienswijze Zichtbaar Veranderd;<br />Biotechnologie en het Tenstoonstellen van Dieren

Op 2 juli 2014 verzocht staatssecretaris Dijksma om een zienswijze te geven over het tentoonstellen van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's). 

 

De Raad heeft op 15 april 2015 zijn zienswijze Zichtbaar Veranderd – Biotechnologie en het Tentoonstellen van Dieren aan de staats­secretaris opgeleverd.

 

De RDA doet in deze zienswijze een appèl op het gezonde verstand en de eigen verant­woordelijk­heid van betrokkenen en ontraadt extra regelgeving op het voorliggende terrein.

 

De RDA heeft in de voorliggende zienswijze de maatschappelijke en ethische vragen met betrekking tot het tentoonstellen van genetisch gemodificeerde dieren in kaart gebracht en geëxpliciteerd, waarbij zij echter geen uitspraken doet over het Nederlandse kunstbeleid.

 

Download hier de brief met de aanvraag

Download hier de volledige zienswijze

Download hier de samenvatting

Download hier de brief met de reactie staatsecretaris EZ en IM

Verslag Raad voor Dierenaangelegenheden 2014

Verslag Raad voor Dierenaangelegenheden 2014

Directeur-generaal Agro en Natuur van Economische Zaken, Hans Hoogeveen, ontving het eerste exemplaar van het jaarverslag van de voorzitter, Frauke Ohl.

 

De Raad voor Dierenaangelegenheden vindt het belangrijk om haar resultaten voor een breed publiek beschikbaar te maken. Terugkijkend op  het afgelopen jaar constateren we dat veel in gang is gezet. Bijvoorbeeld de evaluatie over de periode 2008-2014, een groot aantal zienswijzen op eigen initiatief en uitwerking van zienswijzen op verzoek van de staatssecretaris.

 

In het jaar 2014 vond ook de eerste Vaarkamplezing plaats ter nagedachtenis van oud-voorzitter Henk Vaarkamp en kwam de gevraagde zienswijze ‘Onder Voorwaarden Houden van Dieren’ uit.

 

In het verslag staan we ook stil bij het verlies van raadslid Alex Ploeg die bij de ramp met de vlucht MH17 is omgekomen. De Raad heeft zich versterkt met  de leden Jacques van Alphen, Bas Haring, Han Swinkels en Hans van Trijp. Daarnaast is het gehele RDA team vernieuwd.

 

U kunt hier het Jaarverslag lezen: RDA-jaarverslag2014-BW-defweb.pdf

Eindrapportage Welzijnscommissie Vogelgriepuitbraak 2014

Eindrapportage Welzijnscommissie Vogelgriepuitbraak 2014

De Welzijnscommissie is door staatssecretaris Dijksma gevraagd om toezicht te houden bij de ruimingen in het kader van de vogelgriep­uitbraak 2014. De commissie heeft op 9 maart 2015 de eindrapportage opgeleverd.

 

De staatssecretaris heeft op 13 april jl. de Tweede Kamer geïnformeerd. De eindrapportage zal een onderdeel zijn van de evaluatie die voor de zomer aan de Tweede kamer wordt toegezonden.

 

Download de eindrapportage van de Welzijnscommissie Vogelgriepuitbraak 2014.

Download de reactie van de staatssecretaris.

Zienswijze Onder Voorwaarden Houden van Dieren

Zienswijze Onder Voorwaarden Houden van Dieren

De staatssecretaris van Economische Zaken vroeg de RDA in 2013 om de randvoorwaarden aan te geven waar­onder bepaalde diersoorten als gezelschapsdier gehou­den kunnen worden.

 

De raad concludeerde dat met de toen beschikbare gegevens die voorwaarden niet ver­antwoord konden worden geformuleerd, en adviseerde een route om de nodige informatie te kunnen oogsten. Inmiddels heeft de staatssecretaris mede op basis van de inbreng van de RDA de eerste huisdierenlijst gepu­bliceerd.

 

Wij hopen met het uitbrengen van deze samenvatting de verspreiding van die zienswijze in brede kring te stimuleren: Download hier de samenvatting.

 

De volledige zienswijze kunt u hier bekijken:

Publicaties 2013 - Onder Voorwaarden Houden van Dieren

 

Zienswijze Zorgplicht Natuurlijk Gewogen

Zienswijze Zorgplicht Natuurlijk Gewogen

In 2012 bracht de Raad voor Dieren­aangelegen­heden de zienswijze Zorgplicht Natuurlijk gewogen uit. 

 

De maatschappelijke belangstelling voor het welzijn van dieren in de natuur neemt toe en tegelijkertijd wordt de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid verplaatst van het Rijk naar de provincies. Om de makers en uitvoerders van natuurbeleid te ondersteunen biedt de Raad handreikingen voor een consistente en goed onderbouwde manier om onze verantwoordelijkheden jegens dieren in de natuurlijke omgeving vorm te geven.

 

Wij hopen met het uitbrengen van deze samenvatting de verspreiding van die zienswijze in brede kring te stimuleren: Download hier de samenvatting.

 

De volledige zienswijze kunt u hier bekijken:

Publicaties 2012 - Zorgplicht Natuurlijk Gewogen