Stageverslagen

Stageverslagen

Met regelmaat bieden wij de mogelijkheid aan voor studentenstage te lopen bij het ondersteunende team van de Raad. Deze stages kunnen resulteren in een scriptie. Wij geven de stagiair de gelegenheid deze te publiceren op onze website. Het stageverslag is geen product van de Raad; de inhoud is geheel voor rekening van de betreffende student(e).

Verantwoord antibioticagebruik en dierenwelzijn; ‘Een leven lang leren’

Verantwoord antibioticagebruik en dierenwelzijn; ‘Een leven lang leren’

Rimke van Nesselrooij heeft voor haar minor Bestuur & Beleid voor haar Master gezondheidszorg Landbouwhuisdieren stage gelopen bij de Raad voor Dierenaangelegenheden.

 

De RDA heeft in 2015, na aanvraag van de staatssecretaris, een zienswijze geschreven die in 2016 is aangeboden. Naar aanleiding van een van de aanbevelingen om kennis beter te verspreiden heeft Rimke dit concreter uitgewerkt en daarbij mensen met verschillende achtergronden geïnterviewd. Haar bevindingen heeft ze uitgewerkt in haar stageverslag.

 

Download hier het stageverslag.

Vermindering van het aantal bijtincidenten door honden en de rol van de dierenarts daarbij

Vermindering van het aantal bijtincidenten door honden en de rol van de dierenarts daarbij

Daniëlle Hartman heeft voor haar Minor Bestuur & Beleid gekozen voor een stage bij de Raad voor Dierenaangelegenheden. Dit rapport is een signaal dat gemaakt is om aandacht te vragen voor bijtincidenten veroorzaakt door honden en gaat specifiek in op de mogelijke versterking van de rol van de dierenarts en dierenartsenpraktijk bij het verminderen van het aantal bijtincidenten.

 

Download hier het stageverslag.