RDA-team

Het RDA-team ondersteunt de Raads- en Forumwerkzaamheden en is het dagelijkse aanspreekpunt van de Raad voor Dierenaangelegenheden.

 

secretaris en hoofd van het team

De heer ir. M.H.W. Schakenraad

adjunct-secretaris 

Mevrouw drs. R.L. van Oudheusden

Mevrouw drs. E.E.C. van Wijk

Mevrouw dr.ir. M.A. van der Gaag

De heer dr. B.B. Houx

De heer ir.drs. G.H.M. Vossebeld

 

medewerker financieel & communicatie

Mevrouw A.A. van der Togt

managementondersteuner 

Mevrouw P.A. van Bladeren