raadsleden

prof.dr. J.J.M. van Alphen
prof.dr. J.J.M. van Alphen

Dierenecoloog bij het Instituut Biologie Leiden

dr.ir. G.B.C. Backus
dr.ir. G.B.C. Backus

Directeur Connecting  Agri & Food

Dr. H.M.G. van Beers - Schreurs
Dr. H.M.G. van Beers - Schreurs

Directeur St. Diergeneesmiddelen Autoriteit

W.T.A.A.G.M. van den Bergh
W.T.A.A.G.M. van den Bergh

Directeur Stichting Triodos Foundation

mr. A.G. Dijkhuis
mr. A.G. Dijkhuis
Directeur Nederlandse Vereniging van Rentmeesters
Prof.mr. A.A. Freriks
Prof.mr. A.A. Freriks

Universiteit Utrecht, Hoogleraar Dier & Recht | Advocaat Omgevingsrecht

prof.dr. S. Haring
prof.dr. S. Haring

Nederlandse filosoof en informaticus, schrijver van kinderboeken en populairwetenschappelijk werk, televisiepresentator bij de RVU alsook hoogleraar aan de Universiteit van Leiden

prof.dr.ir. L.A. den Hartog
prof.dr.ir. L.A. den Hartog

Directeur R&D Nutreco

A.L. ten Have Mellema
A.L. ten Have Mellema

Eigenaar varkenshouderij, akkerbouwer en biogasboer

Prof.dr. L.J. Hellebrekers
Prof.dr. L.J. Hellebrekers

Directeur Central Veterinary Institute, Part of WUR Wageningen

Dr. S.A. Hertzberger
Dr. S.A. Hertzberger

Ahold Europa, Vice President Kwaliteit en Productduurzaamheid

J. Hesterman
J. Hesterman

Stichting Levende Have, Hoofdredacteur magazine Levende Have

A.J.M. van Hoof
A.J.M. van Hoof

LTO Nederland, Portefeuillehouder Diergezondheid

Dr.ing. H. Hopster
Dr.ing. H. Hopster

Senior onderzoeker Dierenwelzijn bij Wageningen UR Livestock Research en Lector Welzijn van Dieren bij Van Hall Larenstein, University for Applied Sciences

prof.dr.ir. A. van Huis
prof.dr.ir. A. van Huis

Hoogleraar Entomologie Wageningen UR

Ir. M. de Jong - Timmerman
Ir. M. de Jong - Timmerman

Dierenbescherming, Senior beleidsmedewerker

J.Th. de Jongh
J.Th. de Jongh

Vereniging Landelijke Organisatie DIBEVO, Voorzitter

J. Kaandorp
J. Kaandorp

Dierenarts

prof.dr.ir. B. Kemp
prof.dr.ir. B. Kemp

Hoogleraar Adaptatiefysiologie, Wageningen UR

Prof.dr. F. van Knapen
Prof.dr. F. van Knapen

Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht / IRAS, Hoogleraar Veterinaire Volksgezondheid

Prof.dr. P.A. Koolmees
Prof.dr. P.A. Koolmees

Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis / IRAS, Hoogleraar Geschiedenis van de Diergeneeskunde

prof.dr. M.P.G. Koopmans
prof.dr. M.P.G. Koopmans

Hoogleraar Erasmus MC

dr. F.L.B. Meijboom
dr. F.L.B. Meijboom

Faculteit Geesteswetenschappen (Ethiek Instituut) & Faculteit Diergeneeskunde (Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij)

Universiteit Utrecht, Universitair Hoofdocent Ethiek

Ir. F.C. van der Schans
Ir. F.C. van der Schans

Centrum voor Landbouw en Milieu, Senior Project Manager

dr.ir. M.C.Th. Scholten
dr.ir. M.C.Th. Scholten

Algemeen directeur Animal Science Wageningen UR

prof. dr. M.M. Sloet van Oldruitenborgh - Oosterbaan
prof. dr. M.M. Sloet van Oldruitenborgh - Oosterbaan

Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, Departement Gezondheidszorg Paard, hoogleraar Inwendige Ziekten van het Paard

Ir. M.H.A. Steverink
Ir. M.H.A. Steverink

True Food Projects, Directeur

H.W.A. Swinkels
H.W.A. Swinkels

VanDrie Group, Director Corporate Affairs

dr.ir. J.W.G.M. Swinkels
dr.ir. J.W.G.M. Swinkels

Lector Duurzame Veehouderijketens aan de HAS Den Bosch en zelfstandig consultant in de agrarische sector

 

drs. R.A. Tombrock
drs. R.A. Tombrock

Strategisch adviseur en interim-manager iNGO’s en lid Raad van Toezicht World Animal Protection

prof.dr.ir. J.C.M. van Trijp
prof.dr.ir. J.C.M. van Trijp

Hoogleraar Marktkunde en Consumentengedrag aan de WUR

Drs. H.M. van Veen
Drs. H.M. van Veen

Voorzitter St. Beter Leven keurmerk